Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

teksty dostępne na stronie


Zenon Fajfer
Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich [1999]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Zenon Fajfer
Liberature (appendix to a dictionary of literary terms) [1999]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Zenon Fajfer
Liberatura czyli literatura totalna (Aneks do Aneksu do słownika terminów literackich) [2001]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Katarzyna Bazarnik
Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu)
[2002]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Katarzyna Bazarnik
„Książka jako przedmiot” Michela Butora czyli o liberaturze przed liberaturą [2002]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Radosław Nowakowski
Dlaczego moje książki są takie jakie są [2002]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Zenon Fajfer
liryka, epika, dramat, liberatura [2002]
 
Katarzyna Bazarnik
Summary [From Joyce to Liberature] [2002]

Zobacz więcej dokumentów MIK.
 

Katarzyna Bazarnik
Krótkie wprowadzenie do liberatury [2003]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Katarzyna Bazarnik
Liberature: What’s in a Name [2005]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Katarzyna Bazarnik
Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury [2005]

Zobacz więcej dokumentów MIK.

Zenon Fajfer
A Brief Comment for the Foreign Reader of Liberature [2008]

Zobacz więcej dokumentów MIK.